Orgán vedoucí řízení

Odvolání proti rozhodnutí se podává u toho orgánu, který vydal rozhodnutí. Neposíláte jej tedy nadřízenému orgánu ale tomu, který rozhodovat.

Možnosti
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek