Orgán vedoucí řízení

Stížnost v řízení o žádosti o informace se podává k témuž orgánu, ke kterému jste podávali žádost o informace.

Možnosti
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek