Od koho informace požadujete.

K poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informací jsou povinny pouze tak uvedené povinné subjekty. Pokud si nejste jisti, zda ten po kom informace chcete je povinnen je poskytnout, podívejte se do naší nápovědy.

Možnosti
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek

V souladu s § 2 informačního zákona jsou

  • státní orgány,
  • územní samosprávné celky a jejich orgány a
  • veřejné instituce a dále
  • subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti (pro zjednodušení dále jen „úřad“)

povinny poskytovat podle tohoto zákona informace vztahující se k jejich působnosti, a to na základě ústní nebo písemné žádosti fyzických a právnických osob.