Vyhledejte skládku

Vyhledejte skládku, o kterou se vám jedná v Registru zařízení. Ten obsahuje jak skládky odpadu, tak i jiná zařízení pracující s odpadem.

Následně níže vyplňte Identifikační číslo zařízení (IČZ). Číslo uvidíte jako první položku po zobrazení detailu konkrétního zařízení. My dohledáme ostatní podstatné informace.

Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek