Obec může vybírat ze dvou druhů poplatků za komunální odpad.

Od roku 2022 musí obce přizpůsobit vybírání poplatků za odpad novým pravidlům, která zavedla novela zákona o místních poplatcích v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech. Obce musí přijmout obecně závaznou vyhlášku, ve které pro své území vyberou jeden z těchto poplatků:

  1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství: Tento poplatek platí ti, kteří jsou v dané obci hlášeni k trvalému pobytu a nebo v obci vlastní nemovitost, kde k pobytu nikdo hlášený není. Poplatek se neodvíjí od toho, jestli v obci odpad produkujete či nikoliv a kolik ho do sběrných nádob odkládáte. Pokud máte v obci trvalý pobyt, předpokládá se, že systém využíváte. Zákon počítá s několika důvody pro osvobození od tohoto poplatku. Jedním z nich je, pokud reálně bydlíte v jiné obci, kde, například jako součást služeb v rámci nájemního vztahu, hradíte druhý z poplatků.
  2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci: Tento poplatek platí ti, kteří mají v obci bydliště nebo vlastní nemovitost, kde nikdo bydliště nemá. Bydlištěm je místo, kde se zdržujete s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale. Výše tohoto poplatku se odvíjí od množství vyprodukovaného odpadu.

Další informace o poplatcích za odpad se dočtete v letáku ombudsmana Komunální odpad.

Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek