Obec, ve které máte trvalý pobyt.

Oznámení zasíláte obci, u které jste poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, jelikož jste tam hlášeni k trvalému pobytu, ale ve které nebydlíte.

Vyberte pole

Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek