Komu chcete podnět poslat?

Doporučujeme se nejprve obrátit na obec. Až v případě, že by obec nereagovala či odmítala nápravu zjednat, doporučujeme se obrátit na Ministerstvo vnitra.

Zde odpovězte
Možnosti
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek