Výběr verze nástroje

Vítejte. Nejprve zvolte, zda Vám postačí zjednodušená verze nástroje či chcete využít verzi pokročilejší. V pokročilé verzi si můžete navíc upravit mj. volbu kontrolních orgánů, více druhů členství, délku volebních období. Zjednodušená verze je okleštěna jen na to nejnutnější.

Pokud se chcete k rozpracovanému průvodci vrátit a využít další navazující funkce, zaregistrujte se.

Zde odpovězte
Možnosti

V rozhraní můžete také vyplnit identifikační údaje zakládajících členů či členů orgánu. Pokud údaje zatím nemáte nebo je vyplnit nechcete, můžete je doplnit ručně až po stažení dokumentů.

Kompletní informace o tom, jak pracujeme o osobními údaji naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů.

Zde odpovězte
Možnosti
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek