Výběr verze nástroje

Vítejte. Nejprve zvolte, zda Vám postačí zjednodušená, či chcete využít pokročilejší verze nástoje. V pokročilé verzi jsou navíc k dispozici volba kontrolních orgánů, úprava více druhů členství, délky volbeních období, aj. Zjednodušená verze je okleštěna jen na to nejnutnější.

Pokud se chcete k rozpracovanému průvodci a využít další navazující funkce zaregistrujte se.

Možnosti

V rozhraní můžete též vyplnit identifikační údaje zakládajících členů, či členů orgánu. Pokud údaje zatím nemáte, či je vyplnit nechcete, můžete tak učinit až o stažení dokumentů.

Kompletní informace o tom, jak pracujeme o osobními údaji naleznete zde: Zásady ochrany osobních údajů.

Možnosti
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek

Asistence po telefonu