Úvod

Díky podpoře donorů můžeme bezplatně radit aktivním občanům, kteří se věnují kauzám ve veřejném zájmu. Radíme v případech, které se týkají hlavně těchto oblastí:

 • Ohrožení, poškození a ochrana životního prostředí.
 • Špatné fungování veřejné správy, vč. nečinnosti úřadů a korupce.
 • Zapojení veřejnosti do věcí veřejných.

Neřešíme dotazy a problémy, co se dotýkají pouze jednotlivců a jejich soukromých zájmů.

Před položením dotazu si prosím přečtěte v jakých situacích Vám můžeme pomoci.

 • Vypracujeme právní analýzu.
 • Představíme možná řešení.
 • Doporučíme další postup.
 • Poskytneme vzorová podání.
 • Okomentujeme připomínky, námitky nebo jiná podání.
 • Odkážeme vás na další zdroje informací.

 • Neposkytujeme komplexní právní služby.
 • Nevstupujeme do konkrétních sporů.
 • Neradíme osobně.
 • Neradíme ve věci podání žaloby.
 • Negarantujeme úspěch ve věci.
Zmáčkněte jedno z následujících tlačítek